Open of Sluit Mobiele Navigatie
  • Studiedag
Uilenspel vzw organiseert huiswerkbegeleiding voor gezinnen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. Vrijwilligers uit de buurt zijn het kloppend hart van onze werking. Onze vrijwilligers hebben 1 ding gemeen: ze willen kinderen gelijke kansen geven, hun zelfvertrouwen geven, inspelen op hun talenten. En dat is nu net waar het schoentje knelt. Kinderen uit een kwetsbaar gezin krijgen vaak niet dezelfde kansen als leeftijdsgenoten, hebben vaker een laag zelfbeeld en zijn zich daarom niet bewust van hun eigen sterktes.
 
Welke mechanismes spelen daar? En wat kunnen we er tegenin brengen? Zelf geloven we sterk in het belang van representatie: zich gezien voelen, zich herkennen in anderen. Tijdens deze studiedag willen we 3 invalshoeken van het kruispuntdenken belichten nl. beperking, gender en migratieachtergrond. We willen daarbij vooral inspireren met goede voorbeelden en aantonen hoe we kinderen kunnen laten groeien tot krachtige, levenslustige volwassenen. Laat je mee nemen door onze boeiende sprekers en prikkelende getuigenissen! Na elke sessie is er ruimte voor dialoog en vragen. 
 

Voor wie? Schoolpersoneel, vrijwilligers en professionals die met kinderen werken, ouders en iedere andere persoon met interesse voor dit thema.

Wanneer? Woensdag 1 december tijdens 3 online webinars (afzonderlijk inschrijven mogelijk).

Hoe? De inschrijvingen zijn afgesloten. Wil je er toch nog graag bij zijn? Stuur een mailtje naar jasmijn@uilenspel.be

Prijs? Helemaal gratis. 

Blijf helemaal op de hoogte via ons Facebookevenement

Programma:

  • Studiedag
  • Studiedag
  • Studiedag

10-12u: De klas door de diversiteitslens!

Onze klassen zijn divers. Ieder van ons tracht aan deze diversiteit tegemoet te komen. Een beeldvorming in functie van het diversiteitsdenken kan daarbij helpend zijn. Hierbij gaat het niet enkel over de plaats van kinderen met een beperking maar ook over het inzetten van hun talenten en de wisselwerking met anderen, rolmodellen hebben, zichzelf herkennen in lesmateriaal, etc;  Wanneer een kind voelt dat hij in al zijn facetten gezien wordt zal hij zich ook meer verbonden voelen. Inge Van de Putte neemt jullie mee aan de hand van beeldmateriaal waarbij ze handvatten meegeeft om door een diversiteitslens te kijken. 

[Inge Van de Putte, doctor in de Orthopedagogiek, is al jaren gebeten door het diversiteitsdenken. Ze deed onderzoek naar de positie van zorgcoördinatoren in het ondersteunen van leerkrachten. Inge is geboeid door de wisselwerking tussen theorie, onderzoek en de praktijk en is steeds op zoek naar handelingsgerichte kaders. Het is een zoektocht naar wat werkt om met verschil om te gaan in plaats van verschil weg te werken. Daarbij heeft ze veel aandacht voor de 'missing voices' van kinderen/ jongeren en ouders.]

14u-16u: De genderkloof in onderwijs. De rol van stereotypen.

Waarom presteren jongens minder goed op school dan meisjes? En waarom vinden we zo weinig meisjes terug in de zogenaamde ‘harde’ studierichtingen, terwijl jongens dan weer moeilijker de weg vinden naar opleidingen in de zorg en het onderwijs? Welke rol spelen leerkrachten hierbij? Staan scholen open voor leerlingen die niet helemaal aan heersende gendernormen voldoen? Mieke Vanhoutte bekijkt deze vragen met een sociologische bril. Ze toont aan dat geslachtsstereotypen springlevend zijn en misschien wel de sleutel zijn tot het beantwoorden van bovenstaande vragen. Ze gaat in op de rol die gendernormen spelen binnen de schoolcontext en in de leerlingencultuur, op hoe leerkrachten stereotypen bevestigen, op hoe dit in zijn werk gaat en welke gevolgen het heeft.

[Mieke Van Houtte, doctor in de sociologie, is hoogleraar en hoofd van de onderzoeksgroep CuDOS (Cultural Diversity: Opportunities and Socialisation) in de Vakgroep Sociologie aan de Universiteit Gent. Haar onderzoeksinteresses beslaan diverse onderwerpen binnen de onderwijssociologie, specifiek de effecten van structurele en compositionele schoolkenmerken op uiteenlopende uitkomsten bij leerlingen en leerkrachten, met een focus op gelijke kansen. Daarnaast begeleidt ze onderzoek naar seksuele minderheden. In beide onderzoekslijnen neemt gender een belangrijke plaats in.]

19u30-21u30: 'You can't be what you can't see'

In deze uiteenzetting focust professor Agirdag op het belang van culturele en raciale representatie in het onderwijs. Zowel representatie in het curriculum als de representatie in leraren wordt besproken. We staan stil bij een aantal 'good and bad practices'.

[Orhan Agirdag (Ağırdağ) is professor (hoofddocent) in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Jonge Academie in Vlaanderen en lid van de nationale Curriculumcommissie in Nederland. Voordien was hij een Fulbright Fellow aan de UCLA. Samen met zijn onderzoeksteam bestudeert hij maatschappelijke thema's in het onderwijs, met specifieke aandacht voor de lerarenopleiding, meertaligheid en digitalisering. Zijn werk is verspreid over meer dan honderd wetenschappelijke publicaties, die meer dan 2000 keer geciteerd zijn en tevens werden bekroond met verschillende prijzen. In 2020 schreef hij het boek 'Onderwijs in een gekleurde samenleving'. Orhan Agirdag wordt frequent uitgenodigd als keynote en is regelmatig te gast op nationale en internationale conferenties.]

  • Studiedag

Deze website gebruikt cookies

Selecteer hieronder welke cookies we mogen opslaan op jouw toestel

Je kan meer informatie over cookies terugvinden op deze pagina: Privacybeleid