Open of Sluit Mobiele Navigatie

Nieuw scharniermoment

Sinds 2008 zet Uilenspel in op de ondersteuning van kinderen bij de overstap van de kleuterklas naar het lager onderwijs. Vanaf september 2021 zijn we ook het proces naar het volgende grote scharniermoment mee gaan begeleiden.

Uilenspel wil kinderen versterken in het keuzeproces van basis- naar secundair onderwijs. De vrijwilliger gaat verder aan de slag met de oriënteringsoefening waar men op school mee start. We vertrekken vanuit mogelijkheden en positieve oriëntering nl. vanuit talenten en interesses. De belevingswereld en het welbevinden van het kind staan centraal. Daarnaast gaan we aan de slag met algemene studievaardigheden en motivatie.

  • Transbaso
  • Transbaso
  • Transbaso

De vrijwilliger kan de ouders ook praktische ondersteuning bieden bij het zoeken naar, aanmelden en inschrijven bij een nieuwe school. Hierbij willen we ook aandacht hebben voor versterking van de digitale vaardigheden van zowel ouders als kind.

De ondersteuning kan beginnen vanaf het vijfde leerjaar en doorlopen tot na de overstap naar het secundair. Hierbij werken we nauw samen met de school en andere relevante betrokken partijen. Want groeien doen we samen!

“Een cruciale transitie in de schoolloopbaan is deze van het primair naar het secundair onderwijs, zeker in een onderwijssysteem als het Vlaamse, waar de keuze die een leerling maakt in het eerste jaar bepalend is voor de rest van de schoolloopbaan.” MIEKE VAN HOUTTE - Hoogleraar Onderwijssociologie (UGent)

De opstart van dit project liep in het schooljaar 2021- 2022 in Gent en werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Stad Gent, de Vlaamse Overheid en Rotary Club Gent Noord. Ondertussen is dit project ingebed in de reguliere werking in Gent, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Niklaas en Ronse. 

  • Transbaso
  • Transbaso

Deze website gebruikt cookies

Selecteer hieronder welke cookies we mogen opslaan op jouw toestel

Je kan meer informatie over cookies terugvinden op deze pagina: Privacybeleid