Open of Sluit Mobiele Navigatie

Respect en gelijkwaardigheid zijn basiswaarden waarop de werking van Uilenspel gebaseerd is. We stimuleren het vertrouwen tussen burgers, we zijn pluralistisch en sluiten niemand uit. We geloven in de maakbaarheid van de samenleving en de talenten waarover iedereen beschikt. We geloven in de kracht en het engagement van burgers en in empowerment en emancipatie van kwetsbare groepen. We erkennen de structurele, contextuele oorzaken van armoede en beklemtonen de verantwoordelijkheid van de samenleving om armoede te bestrijden. We zijn kritisch voor maatschappelijke instanties waar gezinnen in kansarmoede uit de boot vallen en we geloven in constructieve oplossingen.

Deze website gebruikt cookies

Selecteer hieronder welke cookies we mogen opslaan op jouw toestel

Je kan meer informatie over cookies terugvinden op deze pagina: Privacybeleid