Open of Sluit Mobiele Navigatie

Uilenspel is haar vrijwilligers, zonder hen is er geen werking mogelijk.

Uilenspel heeft een sterk vrijwilligersbeleid dat inzet op het werven, onthalen, vormen, motiveren, waarderen en verbinden van vrijwilligers.

Uilenspel voorziet een warm onthaal voor nieuwe vrijwilligers. Elke geïnteresseerde kandidaat kan rekenen op een individueel onthaal gesprek. Op basis van het intakegesprek, kiest de vrijwilliger het soort engagement dat hij/zij wenst aan te gaan. De wederzijdse verwachtingen worden verduidelijkt en afgetoetst. We willen alle competenties van de vrijwilligers valoriseren en hen de mogelijkheid geven om volgens hun eigen competenties bij te dragen aan onze missie.

Elke vrijwilliger die een kindje en zijn/haar gezin wenst te ondersteunen op schools vlak, volgt een basisvorming en krijgt een educatief pakket van Uilenspel. Wij geloven sterk in de persoonlijke ontwikkeling van elk individu en die basisvorming speelt in op de diverse behoeften van nieuwe en ervaren vrijwilligers. Werken aan inclusie en gelijke kansen vereist een holistische benadering en aanpak. Dit betekent dat ook het vormingsaanbod in breed perspectief moet gezien worden. Denk hierbij aan thema's als: armoede, krachtgericht werken, taalstimulering, authenticiteit in de begeleiders-houding, interculturaliteit, etc.

Elk engagement is waardevol en dient waardering te krijgen. We doen dit bewust niet in de vorm van financiële vergoeding maar op andere manieren zoals een bedankingsetentje of andere attentie. Tijdens leuke activiteiten zorgen we bovendien voor verbinding tussen vrijwilligers, kinderen en hun ouders.

Elke vrijwilliger krijgt een persoonlijk aanspreekpunt waarbij die terecht kan bij twijfels, zorgen of vragen. Daarnaast hebben we ook een API (Aanspreek-Punt Integriteit) om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten.

Hoera voor al onze geweldige vrijwilligers!

 

  • Vrijwilligersbeleid

Deze website gebruikt cookies

Selecteer hieronder welke cookies we mogen opslaan op jouw toestel

Je kan meer informatie over cookies terugvinden op deze pagina: Privacybeleid