Open of Sluit Mobiele Navigatie
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag

Tegenstellingen en spanningen lopen in onze samenleving met de regelmaat van de klok hoog op. Thema’s als migratie, gender of woke verhitten makkelijk de gemoederen. Velen maken zich dan ook bezorgd om polarisatie in onze scholen, online en in het publieke debat. In deze interactieve lezing onderzoeken we samen met Maarten Van Alstein hoe we op een geweldloze manier kunnen omgaan met polarisatie en conflict – zowel in ons dagelijks leven, op het werk en online als in het publieke debat.

Maarten Van Alstein is senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Hij is historicus en doctor in de politieke wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich onder meer op conflicttransformatie en vredeseducati

 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag

'Hoe de beeldvorming rond islam voor polarisatie zorgt'

In deze workshop bekijken en bespreken we concrete voorbeelden van berichtgeving in diverse media die een problematisch wij-zij-denken versterken. We gaan op zoek naar de onderliggende patronen in de beeldvorming rond islam. Er worden ook enkele tips meegegeven om in het dagdagelijkse leven dit soort berichtgeving en beeldvorming vlotter te kunnen doorprikken. 


Als schrijver en theoloog beweegt Jonas Slaats (Gent, 1980) zich steeds op de snijlijnen van religie, politiek en mystiek. Spiritueel wortelt hij zich in de christelijke traditie, maar hij verdiepte zich ook in verschillende Oosterse religies. Na zijn filosofische, antropologische en theologische studies werd hij actief in verschillende vormen van Belgisch en internationaal vredeswerk – vaak met een focus op het multiculturele samenleven. 

'Hoe reageer je op online haatspraak?'

“Vuile homo”, “Alle moslims zijn terroristen”, “Maar zwarten zijn nu eenmaal aapachtigen”. Kom jij soms ook in aanraking met haatspraak op sociale media of daarbuiten? 
In deze vorming gaan we aan de slag rond: 
Hoe kan je reageren op haatspraak? 
Kan je als vereniging of groep iets ondernemen? 

Je krijgt een overzicht van mogelijkheden hoe je als groep of als individu kan reageren. Verwacht je aan tools en methodieken om educatief mee aan de slag te gaan. We ontdekken samen hoe haatspraak tot stand komt, wat de mogelijke effecten zijn en vooral hoe we een (re)actie opbouwen aan de hand van 5 keuzes. 

Ange werkt als educatieve medewerker bij Tumult aan het jongerenparticipatieproject 'Other Talk' van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.Tumult moedigt jonge mensen aan om elkaar te ontmoeten, over de grenzen van verschillen heen en leert jongeren op een constructieve manier omgaan met conflict door te vertrekken vanuit wat gemeenschappelijk is.

'Lezing rond superdiversiteit'

We leven in een superdiverse samenleving, maar hoe zijn we hier terecht gekomen? In deze lezing neemt historica Tina De Gendt je mee op een zoektocht naar de wortels van meertaligheid, de achtergrond waartegen winkelstraten als de Wondelgemstraat zich hebben ontwikkeld, de migratieverhalen van Gentenaars uit meer dan 160 landen. Maar we staan ook stil bij vandaag: hoe gaan we in die superdiverse context om met de uitdagingen die op ons afkomen. Tina geeft een krachtig pleidooi om ruimte te maken voor verhalen van onderuit: over het verleden, in het heden, voor de toekomst. 


Tina De Gendt is historica en auteur van ondermeer ’Turkije aan de Leie. Kroniek van 50 jaar migratie naar Gent' (Lannoo, 2014). Ze is een veel gevraagd expert rond erfgoed in diversiteit en migratiegeschiedenis. Sinds 2018 reist ze als ‘historian in residence’ de superdiverse stadswijken van Gent af op zoek naar verborgen geschiedenissen, in het kader van het STAM-project De Vierkante Kilometer. 

 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag

Fatih De Vos heeft veel naamkaartjes. Hij is socioloog, rapper, jeugdconsulent en Gentenaar met een migratieachtergrond. Of hoe hij het zelf ook zegt: "een wandelende brug tussen culturen en gemeenschappen". Als rapper is hij vooral bekend van liedjes als 9000 (‘negenduust’) en Contradictio. Deze rappende socioloog uit het Rabot schopt Gent en de wereld regelmatig een geweten in zijn teksten. 

 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag

'Polarisatie & verbinding' 
In de lezing of workshop wordt duidelijk dat tegengestelde standpunten bij een open democratie horen. Polarisatie is dan ook niet abnormaal. Maar soms escaleren spanningen in scholen, in wijken of zelfs binnen organisaties in zeer problematische mate. Hoe pak je dat aan? 

Chris Wyns is opleider. Zijn expertise omvat de domeinen polarisatie en omgaan met morele dilemma's, diversiteit en verbinding. Hij kan steunen op zijn jarenlange onderwijservaring als pedagogisch begeleider, directeur en leraar. 

'Al jouw vragen rond polarisatie beantwoord (Q&A)'

Welke vragen mag ik stellen als ik iemand met een migratieachtergrond leer kennen? Hoe zorg ik dat ik mensen niet kwets, of geen ongemakkelijke situaties veroorzaak? Hoe weet ik welk voornaamwoord nu juist is? Waarom voelt het soms zo moeilijk? Wat mag ik wél nog zeggen? Nadia Kara modereert een conversatiegroep waar geen enkele vraag dom is, en waar je zonder gêne of taboe kan leren uit je eigen fouten. We wisselen uit in groep over veiligheid, privileges, eerlijkheid en empathie.  

Geboren in Luik in een gezin met een Algerijnse vader en een Duits-Belgische moeder, groeide Nadia Kara op omringd door een mix van culturen en invloeden. Na een studie media en communicatie verhuisde Nadia naar Vlaanderen, waar ze nieuwe perspectieven over de dynamiek van haar vaderland opdeed. Door zichzelf voortdurend in vraag te stellen en bij te scholen, ontwikkelde Nadia het talent om op een constructieve manier in dialoog te gaan over serieuze zaken en werkt ze momenteel als schrijver, podcaster ('Een van de goeie' en 'No Offence') en presentator. Met thema's als mentale gezondheid, feminisme, diversiteit en duurzaamheid onderzoekt ze kwetsbaarheid zonder deze uit te buiten, waarbij ze bruggen bouwt met humor en empathie. 

'Machtsdynamieken, privileges en Deep Democracy'

Vanuit Deep Democracy kijken we op een zeer genuanceerde en kritische manier naar machtsverhoudingen. We putten wijsheid uit het Process Work, en merken op dat verschillen in macht en ranking tussen personen zorgen voor onbewuste spanningen en weerstandsgedrag. Het bewust worden en erkennen van je eigen rankings en van die van de ander kan zorgen voor helderdere communicatie en het oplossen van spanningen. In deze workshop ontdek je welke vormen van ranking een rol spelen in onze interacties, word je je bewuster van wat het betekent om meer of minder privileges te hebben, en waar je op kunt letten als je wil bijdragen aan een inclusievere omgeving.

Marijke is Deep Democracy – trainer en facilitator (inclusieve besluitvorming en conflictresolutie) en student Process work, waarin de verbinding tussen collectieve, relationele en innerlijke dynamieken centraal staat. Actief in burgerinitiatief zorgzame straten. Werkt met thema's als burgerparticipatie, democratische vernieuwing, machtsverhoudingen en conflict als opening naar verbinding en gelijkwaardigheid.

 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag

Kelia Kaniki Masengo is aspirant-mediamaker. Met haar pen en stem wil ze de wereld mooier maken. Ze denkt na over identiteit, inclusie en moederschap. Haar overpeinzingen en reflecties over zichzelf en de wereld deelt ze op platformen als mo.be, Nieuw Geluid van deBuren, Spijker Magazine en Verzin Magazine. Kelia is medeoprichter van Words of Colour, een schrijverscollectief door en voor vrouwen van kleur. 

 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag
 • Programma inspiratiedag

Persoonlijke gegevens

Workshops kiezen

Broodjeslunch

Aanwezigheid en deelnameprijs

Omdat we iedereen de kans willen geven om deel te nemen
aan deze relevante inspiratiedag, kiezen we er bewust voor
om te werken met een vrije bijdrage

Ter illustratie schetsen we even wat de kostprijs is per deelnemer voor:
€7,5 = broodjeslunch
€13 = 1 workshop
€20 = lunch + 1 workshop
€30 = lunch + 2 workshops
€45 = volledig dagaanbod

Graag je naam + 'inspiratiedag 2/5/2023' vermelden:
BE88 8959 4002 8841

Of schrijf eenvoudig over via deze donatieknop.

Bedankt voor je interesse en graag tot binnenkort!

Sorry, de deadline om dit formulier te versturen is verstreken...

Deze website gebruikt cookies

Selecteer hieronder welke cookies we mogen opslaan op jouw toestel

Je kan meer informatie over cookies terugvinden op deze pagina: Privacybeleid